Korleis forsvinne heilt

Under sakprosafestivalen «Verden i Bergen» i november blei fire forfattarar frå fire språkområde inviterte til å skrive kvar sin tekst med utgangspunkt i festivalens tema «usynlighet». Dette er bidraget til den argentinske journalisten Leila Guerriero.

Klokka var åtte om kvelden – kanskje meir. Eg hadde sete hos han sidan klokka tre om ettermiddagen – kanskje lenger.

Mannen – ein argentinsk musikar som hadde vore popstjerne på 70-talet – sat i ein brei sofa i stova. Det var tredje eller fjerde møtet vårt, og i fem timar hadde denne musikaren sete og lagt ut om livet sitt på eit hårreisande detaljnivå: Om han kom i hug ein samankomst med ti vener, ramsa han opp namnet på kvar og ein av dei, fortalde korleis dei gjekk kledde, og etterlikna måten dei snakka på; om han kom i hug ein konsert frå 1975, starta han med å minnast namnet på hotellet dei budde på, og lenge etter avslutta han med å fortelje kva dei hadde hatt føre seg backstage. Viss eg kom til å stille eit kjapt spørsmål, svara han med ei lang forteljing som breidde seg ut som ei ustyrleg elv – raus og, eg må få sagt det, utmattande.
For eg var i ferd med å krepere av svolt.

Les essayet Korleis forsvinne heilt (publisert i Prosa 6, desember 2015)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sann fiksjon frå Latin-Amerika

dag-og-tid_intervju

Den argentinske journalisten Leila Guerriero vil røske opp i gjengse oppfatningar. Ei historie er ikkje god berre fordi ho er tragisk. Alle rikingar er ikkje overflatiske. Og alt skjer ikkje i hovudstaden.

– Eg skriv for å gjere usynlege historier synlege, fortelje dei, dele det eg tykkjer er vedunderleg, forakteleg eller som eg vert uroa av, og eg vil at lesaren skal bli gripen og ha same gleda av teksten som når han eller ho les skjønnlitteratur, seier Leila Guerriero.

Guerriero, som blir rekna som ein av dei største forteljande journalistane i Latin-Amerika, er i Bergen, der ho deltek på Sakprosafestivalen Verden i Bergen 28.11.15

(Saka vart publisert i Dag og Tid 27.11.2015)

Posted in Cronica, literatura, litteratur, oversettelse, Spanish, translation | Tagged , | Leave a comment

Literatura infantil y juvenil de Noruega

 

AAEAAQAAAAAAAARBAAAAJDM0ZDlmYjA0LTIyNGMtNGNlYi05ZDlkLTIzMjE4NjY4YzZhZg

 

La imaginación, la independencia y la libertad son algunas claves para entender la literatura infantil y juvenil que se crea actualmente en Noruega. Además de una larga tradición de la literatura realista, tiene un fuerte arraigo la literatura de corte burlesco y humorístico.

Para dar una impulso al conocimiento de los creadores noruegos actuales de literatura para niños y jóvenes, la Embajada ha iniciado un proyecto, gestionado por las traductoras Cristina Gómez Baggethun y Bente Teigen Gundersen.

Encuentro con editores en la Embajada de Noruega.

Literatura noruega

Posted in Barne- og ungdomslitteratur, Literatura infantil y juvenil, literature, litteratur, Norwegian, oversettelse | Tagged , | Leave a comment

Leila Guerriero: “Spor i knoklar”

spor i knoklar

Den argentinske journalisten Leila Guerriero kjem til Sakprosafestivalen i Bergen 28. november. Eg har lenge fylgt med på skribentverksemda til Leila og endeleg fått høve til å omsette dokumentaren “El rastro en los huesos” til norsk. Dokumentaren “Spor i knoklar” handlar om ei gruppe rettsantropologar i Argentina som har via livet sitt til å avdekke kva som skjedde med dei som forsvann under militærdiktaturet i Argentina – og seinare i mange andre internasjonale konfliktar. Ei av dei viktigaste oppgåvene for teamet er å hjelpe familiar å finne beinrestar etter forsvunne born, foreldre og andre familiemedlemmer i massegraver. Reportasjen kom på trykk i haustutgåva a Magasinet Plot (#25/2015).

utdrag_spor i knoklar

Les om arrangementet her: Gjør journalistikk til kunst

Posted in Cronica, nynorsk, oversettelse, Spanish, translation | Tagged , , , , , | Leave a comment